• شنبه-چهارشنبه ۸ تا ۱۷

اهداف

چشم انداز ما :

چشم انداز ما، پیشگام شدن در بازار سیستم‌های گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع انواع خودرو با ارائه مداوم راه‌حل‌های متنوع، نوآورانه و سودمند برای مشتریان فعلی و بالقوه شرکت سردساز خودرو می‌باشد.

ماموریت ما :

ماموریت ما، تامین نیازهای بازار سیستم‌های گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع خودرو به منظور برآورده کردن خواسته‌های مشتریان علی الخصوص در منطقه آسیا و خاورمیانه می‌باشد. به این ترتیب، ما تلاش می‌کنیم تا فن آوری‌های مدرن را با کمک راهبردهای تحقیقاتی، گسترش دهیم. همچنین، با ارزیابی ذینفعان، پیشرفت و سودآوری خود را حفظ می‌کنیم. علاوه بر این، با ترویج یک محیط کاری مثبت و آموزش باکیفیت برای کارمندان، و با احترام به ارزش‌های انسانی، انگیزه و نوآوری را به ارمغان می‌آوریم.

All search results