اولین شماره خبرنامه هفتگی مرکز مطالعات استراتژیک شرکت سرد ساز خودرو درمهر ماه امسال با عناوین زیر منتشر شد

ما و بازار خدمات پس از فروش

پاس گل جهانگیری

بازدید اعضای کمیسیون صنایع مجلس از ایران خودرو کرمانشاه

مدیر عامل سایپا : استراتژی سایپا ارائه دو محصول در سال است

…..

photo_۲۰۱۷-۱۰-۳۱_۱۶-۵۳-۰۲

پاسخ دهید

یک × سه =

photo_۲۰۱۷-۱۰-۳۱_۱۶-۵۳-۰۲