روز سه شنبه 29 فروردین ماه سال جاری با حضور مهندس فرهاد شریعت و هیئت همراه در کارخانه و حضور نمایندگان شرکت نورینکو ، مذاکرات در خصوص پروژه کمپرسور صورت پذیرفت.ایشان ضمن بازدید از سایت شماره 1 و خطوط تولیدی ، مهمانسرای شرکت که در مدت 3 ماه بازسازی گردیده بود افتتاح نمودند.

مهمانسرای سردساز خودرو با سه سوئیت با ظرفیت 16 نفر با هزینه ای بالغ بر 140 میلیون تومان ظرف مدت 3 ماه جهت رفاه میهمانان و کارکنان به بهره برداری رسید.

در ادامه ایشان از سایت شماره 2 سردساز خودرو جهت بررسی ساختارهای موردنیاز پر شده کمپرسور بازدید نموده. این سایت با مساحت 2800 متر سوله ای مسقف و زمین 14000 متر واقع در شهرک سایپا گلپایگان جهت استقرار دستگاههای تولید کمپرسور در نظر گرفته شده است.

در پایان نیز از امکانات آزمایشگاهی و اتاق گرم بازدید گردید.

photo_2017-04-24_16-07-53
photo_2017-04-24_16-07-49
photo_2017-04-24_16-07-58

پاسخ دهید

سه × 1 =

photo_2017-04-24_16-07-58