دومین شماره خبرنامه هفتگی مرکز مطالعات استراتژیک شرکت سرد ساز خودرو  منتشر شد

photo_۲۰۱۷-۱۰-۳۱_۱۶-۵۴-۱۱

پاسخ دهید

8 + سیزده =

photo_۲۰۱۷-۱۰-۳۱_۱۶-۵۴-۱۱