سومین شماره خبرنامه هفتگی مرکز مطالعات استراتژیک شرکت سرد ساز خودرو  در آبان ماه امسال  منتشر شد

photo_۲۰۱۷-۱۰-۳۱_۱۶-۵۲-۰۶

پاسخ دهید

شش + 12 =

photo_۲۰۱۷-۱۰-۳۱_۱۶-۵۲-۰۶