سومین شماره خبرنامه هفتگی مرکز مطالعات استراتژیک شرکت سرد ساز خودرو  در آبان ماه امسال  منتشر شد

photo_۲۰۱۷-۱۰-۳۱_۱۶-۵۲-۰۶

پاسخ دهید

شانزده + 15 =

photo_۲۰۱۷-۱۰-۳۱_۱۶-۵۲-۰۶