بسمه تعالی
خوشوقتیم به استحضار همکاران محترم برسانیم اقدامات و تلاشها جهت عقد قرارداد مشارکت با شرکای جدید در تاریخ 95/04/30 به نتیجه قطعی رسید و با امضاء و تبادل قرارداد نهایی بین مدیران ارشد طرفین، انشا الله این روز منشاء تحولی نوین و سرنوشت ساز برای شرکت و کلیه ذینفعان خواهد شد .
با امید توفیق روزافزون – مدیرعامل

پاسخ دهید

سه × پنج =

635847974891062780-425303270_news