باردیگر در پرتوی الطاف ایزد منان و با تلاش صادقانه و همت جهادگرانه خانواده بزرگ سردسازخودرو، برگ زرّین دیگری در کارنامه افتخارات سازمان ورق خورد و این شرکت به عنوان واحد برتر تحقیق و توسعه استان اصفهان در گروه صنایع خودرو و نیروی محرکه معرفی گردید.

در این راستا طی مراسمی که با حضور ریاست محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان، رئیس محترم خانه صنعت، معدن و تجارت ایران و تنی چند از مدیران و صاحبان صنایع و معادن استان در تاریخ 93/11/09 برگزار گردید؛ از مراکز برتر تحقیق و توسعه استان اصفهان تقدیر بعمل آمد و لوح تقدیر و تندیس واحد نمونه تحقیق و توسعه استان اصفهان در گروه صنایع خودرو و نیروی محرکه، به جناب آقای مهندس گرجی مدیرعامل محترم شرکت صنعتی سردسازخودرو اعطاء گردید.

ضمن تبریک این موفقیّت به خانواده بزرگ سردسازخودرو، از تلاش تمامی همکاران بویژه همکاران محترم واحد تحقیق، توسعه و مهندسی که در کسب این افتخار، سهم شایانی ایفا نمودند؛ صمیمانه تقدیر می نماییم.

daryafte_tandis
tandis93-1

پاسخ دهید

یک − یک =

tandis93-1