فصلنامه تخصصی ” فنّاوری آزمون و سیستمهای اندازه گیری ” اولین نشریه تخصصی در زمینه فنّاوری آزمون و سیستمهای اندازه گیری در کشور می باشد که صاحب امتیاز و مدیر مسئول آن؛ جناب آقای مهندس عباس طاق دره می باشند.
سومین شماره از سال دوم انتشار این نشریه ( شماره بهار 1394 ) که اخیراً به چاپ رسیده، با انتخاب این شرکت بعنوان شرکت پیشرو در زمینه فنّاوری آزمون و سیستمهای اندازه گیری صنعت سیستمهای تهویه مطبوع خودرو در کشور ؛ در مطالب خود با مصاحبه ای که با مدیرعامل و برخی از مدیران ارشد سازمان داشته است، مروری گذرا بر بیشینه و سوابق فعّالیتها، دستاوردها و توانمندیها و در نهایت، برنامه ها و افق پیش روی شرکت صنعتی سرسازخودرو داشته است .

Category:

پاسخ دهید

14 − هفت =

sardsaz-interview-mag